Beschermingsbewind

cropped-logo-Defenda_1_klein.jpgDe wereld is tegenwoordig erg complex. Dat maakt het voor mensen met een psychogeriatrisch ziektebeeld (Alzheimer, dementie, etc) en hun omgeving soms niet mogelijk om financiële zaken goed geregeld te krijgen. Ook bij cliënten met psychiatrische ziektebeelden (bijvoorbeeld verslavingsproblematiek) kan dit moeilijkheden opleveren. Voor beide groepen is daarin vertegenwoordiging soms noodzakelijk. Ook is sinds 1 januari 2014 beschermingsbewind puur op grond van problematische schulden mogelijk.

 

Defenda is een bureau gespecialiseerd in beschermingsbewind met de ambitie om met inzet en kennis begeleiding binnen beschermingsbewind op zich te nemen.

De rol van Defenda is zoveel mogelijk een partij te zijn die de belangen van cliënten behartigt op met name financieel gebied. Sociale, juridische en zorgaspecten worden echter niet uit het oog verloren.  Alles met als uitgangspunt zoveel mogelijk respect voor het zelfbeschikkingsrecht van elk individu.

Defenda begrijpt dat het idee van iemand benoemen als bewindvoerder, die beslissingen gaat nemen ten aanzien van financiën en daardoor ook persoonlijk leven, heel ingrijpend is. En dat het niet alleen het leven van de cliënt bepaalt, maar ook dat van de omgeving. Het is daarom belangrijk dat men zich zoveel als mogelijk is laat informeren over de mogelijkheden en ook de onmogelijkheden rondom beschermingsbewind. Daarom biedt Defenda een eerste vrijblijvend adviesgesprek, waarin gezamenlijk kan worden vastgesteld of beschermingsbewind voor de betrokkene een passende maatregel is op dit moment.